Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy se řídí platnými Obchodními podmínkami.

Je třeba zaslat email na emailovou adresu info@biotika.net, a poté vytisknutý a podepsaný přiložit k vrácenému zboží spolu s fakturou za dodané zboží.