Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ
Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti BIOTIKA
BOHEMIA spol. s.r.o. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových
nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš
souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále
zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.


1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE


1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost BIOTIKA
BOHEMIA spol. s.r.o., se sídlem Durychova 101/66, identifikační číslo:
61498807, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v
Praze, oddíl C, vložka 30469 (dále jen „správce“).


1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Durychova
101/66, 142 00, Praha 4, adresa elektronické pošty info@biotika.net, telefon +420 730 819 444.


1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný
tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského
parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen
„nařízení“).


3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení
a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.


3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování
ve smyslu čl. 22 nařízení.


4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


4.1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je stanovena
na neurčito, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním
osobních údajů (pro tento účel zpracování).


5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ


5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující
marketingové služby pro správce těmi jsou:
● 6Clickz s.r.o. se sídlem Legerova 1820/39, Nové Město, 120 00 Praha 2,
identifikační číslo: 07182368, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 296107;


5.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země
mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ


6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce
přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich
osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku
proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost
Vašich osobních údajů.


6.2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů
daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich
osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se
zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem:
Kliknutím na odhlášení uvnitř newsletteru, případně e-mailem na adresu
info@biotika.net.


6.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo
porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost
u dozorového úřadu.


6.4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních
údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem,
který je nutný k uzavření smlouvy.


6.5. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních
údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud
se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku
proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu,
nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.