VPOIS

Veřejně přístupná odborná informační služba


 

Pokud je Váš dotaz neodkladné povahy, prosím, kontaktujte svého lékaře či nepřetržitou lékařskou službu.

Pokud máte podezření na nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci k léčivému přípravku. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků. Podrobnosti o hlášení najdete na: http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek. Adresa pro zasílání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41 e-mail: farmakovigilance@sukl.cz.
Pokud se hlášení týká biologického léčiva, je třeba doplnit i přesný obchodní název a číslo šarže. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti léčivého přípravku.

Podezření na nežádoucí účinky a další informace o bezpečnosti léčivých přípravků skupiny Biotika nám můžete také nahlásit e-mailem: info@biotika.net

Aktuální informace o registrovaných přípravcích, distribuovaných společností Biotika Bohemia s.r.o. najdete na stránkách SUKL.

Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SPC) a laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL).

V případě dotazů na konkrétní přípravek nás kontaktujte na adrese info@biotika.net.

 

Nabízené přípravky


 

Humánní přípravky

Pro použití v humánní medicíně nabízíme přípravky rozdělené do indikačních ATC skupin: spazmolytika, vitaminy, minerální látky, hemostatika, diuretika, antiastmatika a neterapeutické přípravky:

  • ß-laktamová antibiotika (penicilinová a cefalosporinová)
  • hormony (estrogeny, androgeny, gestageny, kombinované hormonální přípravky)
  • neuroleptika a anxiolytika (Afluditen®)
  • vitaminy (E, A, D2)